01

Kontroll

02

Funktionstest

03

Påfyllning

AC-Service & Reparationer

VI ÄR certifierat ENLIGT LAG FÖR ATT GÖRA ANGREP I FORDONS AC ANLÄGGNING.

Bilens A/C luftkonditionering

Bilens A/C ”luftkonditionering” har blivit en standard i alla nytillverkade bilar sedan många år tillbaka. A/C systemet som alla andra delar och system i bilen måste underhållas och servas på ett professionellt sätt så att den ska fungera effektivt.

Många tror så länge A/C n fungera behöver ingen service och underhåll men erfarenhet har visat motsatta resultat. Även om systemet fungerar, en A/C service kan förlänga livslängden och effekten, samt slippar man onödiga kostnader och reparationer.

R134a

Erbjudande

A/C kontroll & påfyllning till fast pris 1595 kr.
R134a

• Funktionskontroll & tryck test av A/C systemet
• Kontroll av rör & anslutningar
• Kontroll av kompressor & andra komponenter i A/C systemet
• Tömning & vakuumtest
• Läckagesökning
• Byte av gas, olja i A/C systemet
• Påfyllning görs enligt biltillverkarens rekommendationer, upp till 500 gr. ingår utöver det 2 kr/gr.
 
OBS!
Om det finns fel i A/C systemet betalar du bara felsökningsavgiften som är: 900 kr.

R1234yf

Erbjudande

A/C kontroll & påfyllning till fast pris 2495 kr.
R1234yf

• Funktionskontroll & tryck test av A/C systemet
• Kontroll av rör & anslutningar
• Kontroll av kompressor & andra komponenter i A/C systemet
• Tömning & vakuumtest
• Läckagesökning
• Byte av gas, olja i A/C systemet
• Påfyllning görs enligt biltillverkarens rekommendationer, upp till 500 gr. ingår utöver det 4 kr/gr.
 
OBS!
Om det finns fel i A/C systemet betalar du bara felsökningsavgiften som är: 900 kr.

Vi kontrollerar om det finns gas i systemet, och allaledningar är som de ska. 

Vi tester systemet om det fungerar, tester vi alla komponenter.

Om allt är okej, fyller vi på gas enligt biltillverkarens rekommendationer

Hur ofta bör A/C systemet servas och fyllas på?

Serva din A/C system alltid hos certifierade verkstäder där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas. Det rekommenderas att göra en A/C-service med 24 månaders intervall. A/C system tappar cirka 5–8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri, som medför dyra reparationskostnader.

Vi utför alla ac-reparationer

Vi har kompottens, erfarenhet och utrustning.

Självklart JA, vad många inte vet är att bilens AC system även startar om bilen har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor, denna funktion används året runt. Är bilen utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera.

Servicestoppet Västerås AC-Service

Som privatperson se till att kontinuerligt byta kupéfilter. Detta minskar risken för att smuts lägger sig runt förångaren (den del som sitter inne under instrumentbrädan).

Ofta uppstår det dålig lukt på våren om man haft systemet avstängt och man startar sin AC när värmen kommer, detta beror på att fukt och smuts samlats runt förångaren och bildar bakterier. Detta problem kan åtgärdas med ett speciellt bakteriedödande medel som sprutas på förångaren eller en luktsanering.

Vid tvättning av bilen spola rent kondensorn från insekter, salt och smuts. Har fordonet manuell knapp för AC så kör systemet med jämna mellanrum även under den kalla årstiden.

Servicestoppet Västerås AC-Service

Servicestoppet Västerås AC-Service