Hur ofta skall man göra en AC-Service

Serva din A/C system alltid hos certifierade verkstäder där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas. Det rekommenderas att göra en A/C-service med 24 månaders intervall. A/C system tappar cirka 5–8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri, som medför dyra reparationskostnader.

AC-Service, kontroll och påfyllning

AC-service

Tömning

Vaccumtest

Läckagesökning

Påfyllning

Du behöver inte vänta tills Ac-systemet slutar att fungera!
En kontroll & påfyllning förlänger livet på AC komponenterna!
+ du slippar överraskande och dyra AC-reparationer.

-SERVICESTOPPET

AC-service, kontroll och på fyllning ingår inte i ordinarie service för din bil

Bilens A/C ”luftkonditionering” har blivit en standard i alla nytillverkade bilar sedan många år tillbaka. A/C systemet som alla andra delar och system i bilen måste underhållas och servas på ett professionellt sätt så att den ska fungera effektivt.

Många tror så länge A/C n fungera behöver ingen service och underhåll men erfarenhet har visat motsatta resultat. Även om systemet fungerar, en A/C service kan förlänga livslängden och effekten, samt slippar man onödiga kostnader och reparationer.

Vi är certifierat för att jobba med AC anlägningen i din bil.

Vi jobbar med båda R134a & R1234yf

byte av kondensor

Byte av kompressor

Behöver man AC:n under den kalla årstiden?

Självklart JA, vad många inte vet är att bilens AC system även startar om bilen har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor, denna funktion används året runt. Är bilen utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera.

DU SKA GÖRA EN AC-SERVICE NÄR DEN FUNGERAR! för att undvika DYRA AC-REPARATIONER.

OM DU VILL HA FUNGERANDE AC- SYSTEM SJÄLVKLART 😉

Boka AC-service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt una aliquam erat volutpat. consequat massa quis enim